Vlasy od temene rovné, od úrovně uší natočené do dívčích vln